AAA
Projekty

VÝUKA   INTERAKTIVNĚ

 Ve školním roce 2010/2011 se naše organizace zapojila do projektu EU peníze školám pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách , prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu je Výuka interaktivně.

 ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) DUMy (sady digitálních učebních materiálů) pro 1.-5. ročník v těchto předmětech : Český jazyk, Literární výchova, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda.

 Emailové kontakty na autory sad:

 Český jazyk:   Mgr. Renáta Penčáková, kontakt - email:         Pencakova.R@seznam.cz

 Literární výchova:   Mgr. Renáta Penčáková, kontakt -  email:   Pencakova.R@seznam.cz

Anglický jazyk:   Mgr. Kateřina Spilaková, kontakt - email:       kspilakova@seznam.cz

 Matematika :  Mgr. Pavlína Topalidisová, kontakt - email: topalidisova1@seznam.cz

Prvouka:  Mgr. Kamila Hlawiczková, kontakt - email : kamilahlawiczkova@seznam.cz

Přírodověda : Mgr. Lenka Wrzecionková, kontakt - email : wrzl@seznam.cz

 Vlastivěda : Mgr. Růžena Raszková, kontakt - email : ruzena.raszkova@seznam.cz

  

PROJEKT ,,OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL"                       

Ovoce do škol

      Naše škola se zapojila do projektu " Ovoce a zelenina do škol ", který umožňuje poskytnout  žákům 1.- 5. tříd zcela zdarma ovoce, zeleninu,, ovocné a zeleninové šťávy.

        Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Jedním z nejdůležitějších prvků celého projektu by měla být rovněž co nejužší spolupráce s rodinou. Rovněž paní učitelky budou zařazovat různými formami a metodami práce tématiku ovoce a zeleniny do jednotlivých vyučovacích předmětů a přispívat tak ke zdravému růstu dětí.

PROJEKT ,,BUDOUCNOST"

        Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacího programu „Budoucnost“ v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli“, se zkráceným názvem „Profesní růst ve školství“, reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045, který realizuje v rámci OP VK Okresní hospodářská komora Karviná.

          Dotační projekt " Místní akční plán v ORP Třinec" Bližší informace o projektu najdete na webových stránkách http://trinec.mapy-vzdelavani.cz/


ŠABLONY I - PROJEKT ,, INKLUZE V ZŠ OLDŘICHOVICE"
                                

     Naše škola se zapojila od 1. 9. 2017 do projektu

 „ Inkluze v ZŠ Oldřichovice”,  reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0005475.Projekt ,,Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně"


Naše škola je od 1.9.2014 partnerem projektu

Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009.

Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Projekt ,,Místní akční plán II v ORP Třinec"

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963

Období realizace: 1.2.2018 – 31.1.2022

Nositel: město Třinec

Operační program: OP VVV

Dne 1. února 2018 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec. Nositelem je město Třinec. Projekt MAP II navazuje na dosažené cíle v již ukončeném projektu. Posuneme se ke konkrétním krokům, které pomohou našim školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoříme konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Do projektu se zapojily takřka všechny školy v Třinci i v obcích správního obvodu ORP Třinec se souhlasem svých zřizovatelů.

http://map.trinecko.cz/

 


Od 1. září 2019 je naše škola zapojena

do projektu ŠABLONY II.


Od 1. září 2021 je naše škola zapojena

do projektu ŠABLONY III.


Od 1. ledna 2022 je naše škola zapojena

do projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL


Od 1. září 2023 je naše škola zapojena

do projektu OP JAK.


 

Škola je zapojena do projektu MAP IV v ORP Třinec.


 

Soubory ke sta�en�

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL120 kB
Project medial106 kB
ŠABLONY I302 kB
ŠABLONY II251 kB
ŠABLONY III374 kB

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2024 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systďż˝m ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO