AAA
Historie školy

OLDŘICHOVICE

Základní škola v Oldřichovicích se nachází v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd v blízkosti vrchu Javorový.

Povolení ke stavbě školy bylo vydáno v roce 1925 a dne 27. 10. 1926 již byla zahájena výuka v nové budově. Ve školním roce 1967/1968 proběhla rekonstrukce školy a v roce 1975 generální oprava školy. V roce 2001 byla z důvodu nárůstu počtu tříd provedena další rekonstrukce školy, půdní vestavba.

O šest let později byla dokončena výstavba hřiště a v celé škole vyměněna okna. V roce 2010 byla na zahradě školy postavena environmentální učebna. O rok později jsme vybavili školu interaktivními tabulemi a v roce 2012 byla nově zřízena PC učebna, ve které jsou počítače pro žáky a interaktivní tabule. V roce 2014 byla zmodernizována školní kuchyň a o dva roky později se díky sponzorskému daru nainstalovaly klimatizační jednotky do učeben ve zvýšených patrech. V roce 2018 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky ve zvýšeném patře a v roce 2019 sociálních zařízení pro žáky v 1. patře a zaměstnance.

V roce 2020 proběhla celková rekonstrukce střechy.

KARPENTNÁ

Základní škola na Karpentné se nachází ve vesnici, která se rozprostírá pod svahy Kozince a Ostrého a patří mezi nejmladší a nejmenší obce Těšínska.

Počátky českého školství v Karpentné se datují od roku 1922, kdy v tehdy ještě samostatné obci začalo vyučování v českém jazyce. Se stavbou nové budovy se započalo 29. června 1935, kdy byl položen základní kámen. V období 2. světové války se ve škole vyučovalo pouze v němčině.

V letech 1991 až 1992 byla provedena generální oprava školy. V roce 2010 byla v celé budově vyměněna okna a vchodové dveře. V roce 2011 se rekonstruovalo sociální zařízení v MŠ a třídy ZŠ byly vybaveny interaktivní tabulí a dataprojektorem. V roce 2012 byla zmodernizována PC učebna pro žáky. O rok později jsme rekonstruovali školní kuchyň. V červenci 2016 byla zrekonstruována sociální zařízení v ZŠ. V roce 2018 jsme na školním hřišti vybudovali pro žáky doskočiště.

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2024 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systďż˝m ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO