AAA
Družina
VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
          V naší školní družině se snažíme nabízet žákům řadu možností k využití jejich volného času po vyučování. Příjemně strávené odpoledne jim přináší nejen relaxaci, ale i spoustu poznatků a dovedností, které získávají v těchto činnostech:
 • odpočinkové a rekreační
 • sportovní
 • přírodovědné
 • společenskovědní
 • esteticko-výchovné
 • dopravní
 • sebeobslužné
 • přípravu na vyučování
        Ke všem těmto aktivitám využíváme nejen prostorů školních družin, ale i tělocvičnu, zahradu u školy, hřiště a učebnu výpočetní techniky. Hlavně s mladšími žáky chodíme často do blízkého lesa. V zimních měsících máme možnost lyžování na loukách v okolí školy.
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
Ranní družina: 6.00 - 7.30 h.   
Odpolední družina: 11.30 - 16.30 h.
ODDĚLENÍ A VYCHOVATELKY:

I. oddělení  Monika Czempková - vychovatelka

II. oddělení - Grazyna Szmek - vychovatelka

III. oddělení - Bc. Jarmila Krzyžanková -  vychovatelka

IV. odděleníBc. Bohdana Vrabelová - vedoucí vychovatelka

V. oddělení - Lucie Bordovská – vychovatelka

VI. oddělení - Barbara Běhálková – vychovatelka


KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY:

1) Věk žáka (přednost mají žáci z nižších ročníků 1., 2. a 3. ročníku)

2) Dojíždějící žáci (dojíždějící mladší žáci a žáci dojíždějící z Gutů)

 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU:

      Pobyt ve školní družině je zřizován za úplatu ve výši 150 Kč za žáka. Úplatu za aktuální měsíc je nutno provést převodem na účet školy nebo hotově u vedoucí školní jídelny. Splatnost je stanovena do 15. dne v aktuálním měsíci.

CO SI PŘIPRAVIT DO ŠKOLNÍ DRUŽINY:
 • převlečení ke hrám venku (podepsané)
 • dostatek pití na odpoledne
 • vhodnou sportovní obuv ke hrám v tělocvičně
 • vhodné oblečení a obuv ke hrám na sněhu a lyžování na běžkách (podepsané )
Odkaz: Řád školní družiny je v Dokumentech školy.

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2024 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systďż˝m ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO