AAA
Družina
VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
          V naší školní družině se snažíme nabízet žákům řadu možností k využití jejich volného času po vyučování. Příjemně strávené odpoledne jim přináší nejen relaxaci, ale i spoustu poznatků a dovedností, které získávají v těchto činnostech:
 • odpočinkové a rekreační
 • sportovní
 • přírodovědné
 • společenskovědní
 • esteticko-výchovné
 • dopravní
 • sebeobslužné
 • přípravu na vyučování
        Ke všem těmto aktivitám využíváme nejen prostorů školních družin, ale i tělocvičnu, zahradu u školy, hřiště a učebnu výpočetní techniky. Hlavně s mladšími žáky chodíme často do blízkého lesa. V zimních měsících máme možnost lyžování na loukách v okolí školy.
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
Ranní družina: 6.00 - 7.30 h.   
Odpolední družina: 11.30 - 16.30 h.
ODDĚLENÍ A VYCHOVATELKY:

I. oddělení  Monika Czempková - vychovatelka

II. oddělení - Grazyna Szmek - vychovatelka

III. oddělení - Bc. Jarmila Krzyžanková -  vychovatelka

IV. odděleníBc. Bohdana Vrabelová - vedoucí vychovatelka

V. oddělení - Lucie Bordovská – vychovatelka

VI. oddělení - Barbara Běhálková – vychovatelka


KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY:

1) Věk žáka (přednost mají žáci z nižších ročníků 1., 2. a 3. ročníku)

2) Dojíždějící žáci (dojíždějící mladší žáci a žáci dojíždějící z Gutů)

 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU:

      Od 1.9. 2024 se navyšuje úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině na 250 Kč.

      Pobyt ve školní družině je zřizován za úplatu ve výši 150 Kč za žáka (od 1.9.2024 250 Kč za žáka). Úplatu za aktuální měsíc je nutno provést převodem na účet školy nebo hotově u vedoucí školní jídelny. Splatnost je stanovena do 15. dne v aktuálním měsíci.

CO SI PŘIPRAVIT DO ŠKOLNÍ DRUŽINY:
 • převlečení ke hrám venku (podepsané)
 • dostatek pití na odpoledne
 • vhodnou sportovní obuv ke hrám v tělocvičně
 • vhodné oblečení a obuv ke hrám na sněhu a lyžování na běžkách (podepsané )
Odkaz: Řád školní družiny je v Dokumentech školy.

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2024 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systďż˝m ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO