AAA
Základní škola
Základní škola Karpentná je malotřídní škola s pěti ročníky ve dvou třídách. Součástí školy je školní družina a mateřská škola. V letošním školním roce 2023/2024 navštěvuje naši školu 29 žáků, školní družinu 26 žáků a mateřskou školu 22 dětí.

Výuka  probíhá  v 1. až 5. dle ŠVP ZV " Škola pro všechny ". ŠVP jsou k dispozici k nahlédnutí ve škole.

Naším posláním je vybavit žáky základními znalostmi a dovednostmi s ohledem na individualitu každého žáka, a to tak, aby i nadále mohl pokračovat ve svém vzdělávání a uplatnit se v životě.

Škola je moderně vybavena interaktivní tabulí a dataprojektorem. V rámci projektu EU – Peníze školám  jsme zmodernizovali také počítačovou učebnu.

Již od první třídy probíhá povinná výuka anglického jazyka. 

Školní družina má jedno oddělení s provozní dobou od 11,30 do 16,30 hodin. Nabízí žákům řadu aktivit, soutěží a vycházek.

Po celý rok pro žáky připravujeme kulturní i sportovní akce. Žáci mohou za příznivého počasí o přestávce relaxovat na školní zahradě.

Pro zákonné zástupce  škola pořádá během roku vystoupení žáků na Vánoční besídce a na Dětských radovánkách.

Mezi výhody malotřídní školy patří:

  • Rodinná atmosféra, která přispívá k tvorbě příznivého sociálního klimatu školy. Žáci se do školy těší, navštěvují ji rádi.
  • Vyučování v malotřídní škole vede žáky ke vzájemné spolupráci a k rozvoji komunikace.
  • Ve třídě lze navodit pocit sounáležitosti, děti se znají s učiteli a personálem školy.     Ve věkově smíšených třídách se mohou mladší děti učit od starších a navzájem si pomáhat.
  • Žáci prvního ročníku přecházejí z mateřské školy do známého prostředí.

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2024 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systďż˝m ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO