AAA
Slavnostní předávání slabikáře
Prvňáčci se naučili už 9 písmen, číst slabiky a jednoduchá slova a jsou na konci v učebnici Živá abeceda. To bylo dost důvodů proto, aby dostali svou první knížku – SLABIKÁŘ.
Prvňáci ale nejdříve museli otevřít sedm zámků, kterými byla zakletá princezna – četli písmena, slova a jednoduché věty, hledali obrázky a písmena.

Odměnou za vysvobození princezny bylo předání slabikářů žákům přímo od paní ředitelky a paní zástupkyně.

Růžena Raszková
Slavnostní předávání slabikáře

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2024 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systďż˝m ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO