AAA
Informatika ve 4. a 5. třídách

Žáci čtvrtých tříd se seznamovali se základy informatiky, prostřednictvím IPadů programovali IROBOTA, učili se základům kódování. IRobot jim sloužil nejen k výuce programování, ale také k procvičení učiva o geometrických tvarech, mluvnických kategoriích podstatných jmen apod.

Žáci pátých tříd se učili pracovat s daty, velkou část výuky věnovali programování ve Scratchi a nezapomněli si také vyzkoušet programování pomocí barevných kódů s Ozobotem – minirobotem.

Informatika ve 4. a 5. třídách

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2024 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systďż˝m ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO