AAA
Rizika v sociální síti
Ve čtvrtek 25.května  proběhla v rámci primární prevence beseda s metodikem prevence na téma „Rizika sociálních sítí“.
 Beseda byla věnována rizikům i přínosům internetu a nových technologií. Žáci byli poučeni o bezpečném užívání Facebooku, Instagramu, Youtube, TikToku a Snapchatu. Byli seznámeni s tím, že účet na TikToku a Snapchatu si mohou založit od 13 let, u Facebooku a Instagramu je povolený věk užívání od 15 let. Veškeré
informace, které o sobě na internetu sdělují a zveřejňují, mohou být zneužity tzv. internetovými predátory. Neomezený přístup na sociální sítě a jejich dostupnost dnes představuje pro žáky velká rizika, proto je důležité s nimi žáky seznamovat a vědět, kde hledat pomoc.
Rozloučili jsme se s tvrzením, že všechny sociální sítě budou bezpečné, pokud je budeme bezpečně používat.
Prevence

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2024 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systďż˝m ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO