AAA
Projekt „Moje bezpečí“

Hlavní myšlenkou byla první pomoc. Žáci celé školy absolvovali přednášku na toto téma. Zde se dověděli vše potřebné, co se týče přivolání pomoci a prvního ošetření raněného. Pak si mohli vyzkoušet masáž srdce, ovázání a zaškrcení rány a nahlédnout do záchranářského batohu a věci z něj si osahat a pracovat s nimi. Děkujeme studentům 2. ročníku lékařské fakulty v Ostravě a paní Kulové za organizaci přednášky. V jednotlivých ročnících se žáci zabývali tématy jako např. nebezpečné situace venku a doma, mimořádné situace a jejich řešení a také si připomínali třídní pravidla a probírali bezpečí ve třídě. Důležité informace si žáci zopakovali formou skupinové práce nebo vyplněním pracovních listů.

Projekt „Moje bezpečí“

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2024 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systďż˝m ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO