AAA
Tonda Obal na cestách

Šlo o interaktivní besedu na téma třídění a recyklace odpadu. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

Jedná se o největší ekologický program pro školní děti u nás.

V průběhu besedy lektoři žákům ozřejmili správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu jim napomáhala výstavka, kterou připravil Tonda Obal - kufřík plný recyklátů a materiálů  i názorné krátké filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí besedy byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit.

Beseda byla vhodným doplněním environmentální výchovy žáků s cílem podpory vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.


Tonda Obal na cestách

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2022 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systďż˝m ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO