AAA
Projekt ,,Moje bezpečí"
První třídy se věnovaly bezpečí ve škole i venku a dopravní výchově. Druhé třídy se zaměřily na to, jak být dobrým kamarádem. Třetí třídy řešily bezpečí doma i venku a jak se chovat při kontaktu s cizí osobou. Čtvrté třídy probraly tématiku šikany a šikany na internetu, tzv. kyberšikany. Páté třídy se seznámily s chvaty sebeobrany a s nástrahami internetu. Získané vědomosti si žáci zopakovali formou skupinové práce, vyplňovali pracovní listy, nebo tvořili plakáty.
Projekt ,,Moje bezpečí"

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2022 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systďż˝m ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO