Programy všeobecné primární prevence
Témata v jednotlivých třídách:

2. a 3. třídy: ,,Držíme pospolu“ – cílem byla spolupráce a komunikace se spolužáky, respektování a tolerance svých spolužáků.

4. třídy: ,,Mám právo na bezpečný život“ – žáci získali náhled na svá práva a povinnosti, diskutovali o vhodných řešeních rizikových situací a možnosti, kde hledat pomoc v případě rizikové situace. Důležitá byla spolupráce ve skupině.

5. třídy: ,,Nekouřit je cool“ – součástí byla diskuze nad otázkami spojenými s tématem kouření a jeho rizik, modelace situací odmítnutí nabízené cigarety.
Prevalis 2017

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2019 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systém ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO