Projekty

VÝUKA   INTERAKTIVNĚ

 Ve školním roce 2010/2011 se naše organizace zapojila do projektu EU peníze školám pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách , prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu je Výuka interaktivně.

 ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) DUMy (sady digitálních učebních materiálů) pro 1.-5. ročník v těchto předmětech : Český jazyk, Literární výchova, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda.

 Emailové kontakty na autory sad:

 Český jazyk:   Mgr. Renáta Penčáková, kontakt - email:         Pencakova.R@seznam.cz

 Literární výchova:   Mgr. Renáta Penčáková, kontakt -  email:   Pencakova.R@seznam.cz

Anglický jazyk:   Mgr. Kateřina Spilaková, kontakt - email:       kspilakova@seznam.cz

 Matematika :  Mgr. Pavlína Topalidisová, kontakt - email: topalidisova1@seznam.cz

Prvouka:  Mgr. Kamila Hlawiczková, kontakt - email : kamilahlawiczkova@seznam.cz

Přírodověda : Mgr. Lenka Wrzecionková, kontakt - email : wrzl@seznam.cz

 Vlastivěda : Mgr. Růžena Raszková, kontakt - email : ruzena.raszkova@seznam.cz

  

PROJEKT ,,OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL"                       

Ovoce do škol

      Naše škola se zapojila do projektu " Ovoce a zelenina do škol ", který umožňuje poskytnout  žákům 1.- 5. tříd zcela zdarma ovoce, zeleninu,, ovocné a zeleninové šťávy.

        Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Jedním z nejdůležitějších prvků celého projektu by měla být rovněž co nejužší spolupráce s rodinou. Rovněž paní učitelky budou zařazovat různými formami a metodami práce tématiku ovoce a zeleniny do jednotlivých vyučovacích předmětů a přispívat tak ke zdravému růstu dětí.

PROJEKT ,,BUDOUCNOST"

        Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacího programu „Budoucnost“ v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli“, se zkráceným názvem „Profesní růst ve školství“, reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045, který realizuje v rámci OP VK Okresní hospodářská komora Karviná.

          Dotační projekt " Místní akční plán v ORP Třinec" Bližší informace o projektu najdete na webových stránkách http://trinec.mapy-vzdelavani.cz/


PROJEKT ,, INKLUZE V ZŠ OLDŘICHOVICE"
                                

     Naše škola se zapojila od 1. 9. 2017 do projektu

 „ Inkluze v ZŠ Oldřichovice”,  reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0005475.Projekt ,,Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně"


Naše škola je od 1.9.2014 partnerem projektu

Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009.

Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Projekt ,,Místní akční plán II v ORP Třinec"

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963

Období realizace: 1.2.2018 – 31.1.2022

Nositel: město Třinec

Operační program: OP VVV

Dne 1. února 2018 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec. Nositelem je město Třinec. Projekt MAP II navazuje na dosažené cíle v již ukončeném projektu. Posuneme se ke konkrétním krokům, které pomohou našim školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoříme konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Do projektu se zapojily takřka všechny školy v Třinci i v obcích správního obvodu ORP Třinec se souhlasem svých zřizovatelů.

http://map.trinecko.cz/

 


Od 1. září 2019 je naše škola zapojena

do projektu ŠABLONY II.


Soubory ke stažení

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL120 kB
Project medial106 kB
Projekt Inkluze v ZŠ O ldřichovice302 kB
ŠABLONY II251 kB

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2019 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systém ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO