Projekty

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu mateřské i základní školy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků.

Pomocí projektů se naše škola snaží nabídnout žákům zajímavý způsob práce, při kterém si mohou ověřit své zatím nabyté znalosti. Práce na projektech motivuje žáky ke zvládnutí učiva a pomáhá jim utvrzovat svoje klíčové kompetence. Protože součástí projektů je i prezentace vlastní činnosti, mohou si tímto způsobem žáci zvyšovat sebevědomí při prezentaci své práce, případně při vystupování na veřejnosti.

Ovoce do škol

 Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Jedním z nejdůležitějších prvků celého projektu by měla být rovněž co nejužší spolupráce s rodinou.

Výuka interaktivně

Ve školním roce 2010/2011 se naše organizace zapojila do projektu EU peníze školám pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách , prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu je Výuka interaktivně.

 ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) DUMy (sady digitálních učebních materiálů) pro 1.-5. ročník v těchto předmětech : Český jazyk, Literární výchova, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda.

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Ovoce do škol33 kB

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2019 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systém ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO