Projekt ,,Moje bezpečí"

Zaměření v jednotlivých třídách bylo různorodé – bezpečí doma i venku, evakuační zavazadlo, důležitá telefonní čísla, výstražné signály apod.

Vše začalo rychlou evakuací, kterou jsme zvládli za 2 minuty. 1. – 3. třídy se zúčastnily přednášky s paní policistkou. Čtvrťáci řešili problematiku první pomoci. Páťáci prošli kurzem sebeobrany, což je velice zaujalo. Seznámili se s chvaty, které jim mohou zachránit život.

Důležité informace z celého dne si žáci zopakovali formou skupinové práce nebo vyplněním pracovním listů.

Projekt ,,Moje bezpečí"

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2019 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systém ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO